İnsan Kaynakları

KARİYER

İnsan Kaynakları Politikası

Çalışan profilimiz kendi alanında uzmanlaşmış, motivasyonu yüksek bireylerden oluşmaktadır. Dinamik, eğitimli, başarı odaklı, yeni bilgi ve tecrübelere açık bir yapıya sahiptirler.

Tüm çalışanlarımızı, yüksek rekabet ortamında, şirketin gücünü ve performansını yönlendiren en önemli değerlerimiz olarak görürüz. İnsan kaynakları politikamız, bir yandan tüm insan kaynakları süreçlerini şirketin stratejileri gereğince yönetirken, diğer yandan yüksek vasıflı çalışanlarımızın profesyonel becerilerini, yetenek ve branşlarına yönelik yeni süreçler ve yenilikleri takip ederek geliştirmektir.

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASININ GENEL PRENSİPLERİ

İşe alma

İşe alma sürecimiz web sitemize, internet portallarımıza ve profesyonel insan kaynakları şirketleri aracılığıyla yapılan açık pozisyon ilanlarına yapılan başvurularla yürütülmektedir.

Açık pozisyonlar için alınan başvurulardan aday havuzu oluşturulmakta ve pozisyonun gereksinimleri doğrultusunda değerlendirme yapıldıktan sonra adaylar mülakata çağrılmaktadır. Değerlendirme süreci ve referans kontrolünden sonra uygun adaya iş teklifinin yapılmasıyla işe alım süreci sona erer. İş teklifi yapılmayan adaylar usulünce bilgilendirilir ve CV'leri ileride boşalabilecek pozisyonlar için aday veritabanında muhafaza edilir.

Performans Yönetimi

Infinity Invest’te Hedef Odaklı Performans Yönetim Sistemi uygulanmaktadır. Çalışanlara her yıl müdürleri tarafından şirketin yıllık hedeflerine paralel olarak spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, sonuç odaklı ve zaman kısıtlamalı hedefleri verilir. Değerlendirmeler açık performans sistemine göre, personel ile yüz yüze görüşerek yapılır. Ölçümlendirme, her sene sonunda bir portal aracılığıyla yapılmakta olup, gerektiğinde yüz yüze görüşerek de yapılır. Çalışanların eğitim gereksinimleri, yıllık maaş artışı, kariyer planlama ve promosyon sistemi için performans sonuçları esas alınır.

Kariyer Planlama

Hedeflerine daima ulaşan, yetkinliklerini geliştiren, daha yüksek pozisyonların gerektirdiği sorumluluklar için kendilerini hazırlayan ve sorumluluk almaya istekli çalışanlarımızın, bulundukları kademe ve seviye fark etmeksizin, en iyi şekilde değerlendirilmelerini sağlamak en yüksek önceliklerimizden birisidir. Bu bireylerin kendilerini geliştirmelerine imkan tanınır ve kariyer planları bu doğrultuda yapılır.

Eğitim, en önemli insan kaynakları süreçlerinden biridir. İş ile bağlantılı grup eğitimleri ve kişisel beceri geliştirme eğitimleri için yıllık eğitim planı hazırlanır.

Bu eğitimler çalışanlarımızın ihtiyaçlarına göre kurum içi eğitim olarak da profesyonel eğitim şirketleri aracılığıyla da sağlanabilir.