Infinity Invest Holding

Infinity Invest Holding, Türkiye’de farklı sektörlerde yatırımlara odaklanmış özel bir sermaye kuruluşudur. İçinde bulunduğu coğrafyanın, büyüyen, gelişen ve değişen ekonomik ve demografik yapısına paralel olarak, uzun vadeli büyüme planlarını ve istikrarlı kazancı hedefleyen iş modellerini geliştirip uygulamaktadır. Bölgenin sosyal ve ekonomik dinamiklerine hakim, farklı kültürlerden gelen ekibiyle Infinity Invest Holding, işletme değeri 20 milyon USD ile 100 milyon USD arasındaki kuruluşları satın almak ve büyütmek için sermaye yatırımı yapmak prensibi ile çalışmalarını yürütmektedir.

Infinity Invest Holding’in yatırım stratejilerinin temelini, güçlü ortaklıklar, uzun vadeli ve katmadeğer yaratan yatırımlar, istikrarlı büyüyebilecek proje ve şirketler oluşturmaktadır. Sektör ayrımı yapmadan, başarısını kanıtlamış, büyüme potansiyeline sahip ve büyüme sürecinde yatırım geri dönüşü sağlayabilecek markalar, kuruluşun yatırımlarında öncelik taşımaktadır.

“Buy and Build” olarak bilinen satın alma ve geliştirme stratejisiyle de bugün portföyünde yer alan kuruluşların artan karlılık hedefleri ile büyümeleri sağlanmıştır. Bu bakış açısı ile, Infinity Invest Holding’in birçok kuruluştaki iş ortaklıkları ve yatırımları 30 yılı aşan birlikteliklerle devam etmektedir.

Infinity Invest Holding bugün itibari ile bünyesinde, enerji ve gıda sektörünün önde gelen kuruluş ve markalarını bulundurmaktadır.